Kvinnor som bryter ny mark

“Vi finns här för att slå hål på fördomarna”

Blev verkligen glad och varm inombords när Lisen sms:ade denna annons för HEDIN BIL i HD (Helsingborgs Dagblad). Säger bara, ÄNTLIGEN! Gott att kvinnor som bryter ny mark uppskattas och lyfts fram!

Läs hela annonsen nedan.

”Drömmen om att jobba inom bilbranschen fick Lisen Lundberg och Emma Nilsson att lämna vårdyrket. Idag jobbar de på Hedin Bil där de tillsammans med sina andra kvinnliga kollegor förändrar bilden av att du måste vara man för att jobba med bilar.

Emma Nilsson arbetar som reservdelsförsäljare på Hedin Bil i Helsingborg och Lisen Lundberg som bilförsäljare i företagets butik i Ängelholm. Båda började sina yrkesliv som undersköterskor, men intresset för bilar ledde till att de bytte yrkesbana.

– Jag har ingen utbildning inom bilar utan är självlärd. Efter att ha arbetat som akutundersköterska under några år ledde mitt intresse för bilar och motorer till att jag började jobba med reservdelar på en verkstad. När jag ville utvecklas vidare sökte jag mig till Hedin Bil efter att ha hört mycket gott om företaget från en kompis som arbetade här, förklarar Emma.

– Eftersom jobbet som bilförsäljare är väldigt eftertraktat fick jag kämpa ett tag för att komma in i branschen. Jag arbetade bland annat som säljare inom dagligvaruhandeln innan den här chansen på Hedin Bil dök upp. Det var verkligen en dröm som gick i uppfyllelse, tillägger Lisen.

En bransch i utveckling

Både Emma och Lisen pratar om sin arbetsplats med entusiasm i rösten och berättar om en bransch i konstant utveckling. Något som innebär att det alltid finns nya saker att lära sig.

– Med all ny teknik som kommer behöver man hela tiden uppdatera sina kunskaper om bilens olika delar för att hänga med, vilket är väldigt stimulerande och roligt, säger Emma.

– Jag gillar att rollen som bilförsäljare blir allt mer digital. Det öppnar upp för nya spännande arbetssätt och gör att man får tänka nytt kring hur man kommunicerar med kunderna, inflikar Lisen”.

Bästa Tjejerna! 

 

 

Kommentera

Framtidstro och optimism

Tusen lyktor för barns rättigheter

Igår tändes det ljus på stortorget i Ängelholm för att uppmärksamma barnkonventionen. Förra året vid samma tid gjordes samma sak (se gärna inlägget från 2017, ibland förundras jag över det jag själv har i huvudet, det som sedan kommer ut via text). Barn har själva gjort samtliga lyktor som tändes då mörkret inföll. En härlig eftermiddag tillsammans med Andreas och barnbarnet Agnes avlutades med en stund på torget för eftertanke. Dotter Lisen och Phille var också med. Barnen tillhör framtiden!

Att få se en ny individ utvecklas från första dagen är överväldigande och privilegierat. Det ger många lyckliga ögonblick och magiska upplevelser. Barn ska utvecklas med en ljus framtidstro där optimism råder tycker jag. Vi mottar dagligen kaostänk från alltför många kanaler vilket inte är helt bra för vår existens enligt mig.

Jag tror att vår hjärna är gjord för att peppas med positivitet och lösningsfokus för att vi överhuvudtaget ska kunna förändra något i ”rätt” riktning och kunna må väl själv.

Jag är medveten om att barns utveckling hänger väl samman med den miljö och i de sammanhang det befinner sig i. Vi vuxna som förebilder har en oerhört betydelsefull roll i att få individen att växa som person, tro på sin egen förmåga, stärka positiva beteenden och värderingar.

Att finnas tillhands, lyssna aktivt och vara närvarande är viktigt och det är något jag själv som farmor vill eftersträva!

 

KÄRLEK- ett av det stora med hela livsresan!

 

Att fånga ögonblicken av total närvaro är storslaget!

 

 

 

 

 

Kommentera

Nybliven Farmor

 

Ett nytt Liv och en underbar Agnes hälsas Välkommen!

En fantastisk upplevelse, oförglömlig är den dagen vi träffades första gången (170823). Att se Dig och din mamma och pappa väckte starka känslor, blev rörd till tårar av den värme, lugn och kärlek du kom med.

 

3358 g och 51 cm lång kom du måndagen den 21 augusti.

En solig och skön kväll mötte Du världen.

Vi kommer att följa Dig på Livsfärden.

Med villkorslös KÄRLEK kommer vi dela Din väg genom livet,

det är för oss givet!


Now The Adventure Begins!

 

 

 

Du är vår ögonsten.

Tänk att få uppleva att bli farmor och farfar!


 

Kommentera

Women Deliver

IMG_0979[1]

Den här veckan borde jag varit i Köpenhamn!

Där har nämligen konferensen, Women Deliver arrangerats. Här har kvinnors och flickors rättigheter, hälsa och utbildning stått i centrum. Massor av intressanta ämnen har lyfts fram och stor vikt har lagts på de globala utvecklingsmålen där frågor om jämställdhet och kvinnors rättigheter har fått ett eget mål. Dessutom genomsyras de flesta av de 17 målen av jämställdhetsperspektiv. Jag har fått läsa om det i tidningen och tagit del av flera spännande intervjuer.

 FN har tagit fram globala mål för hållbar utveckling

Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala Mål för att uppnå tre fantastiska saker under de kommande 15 åren. Att utrota extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att lösa klimatkrisen. Genom de Globala Målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla människor. Om målen ska fungera måste alla känna till dem. BERÄTTA FÖR ALLA.”

http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-5-uppna-jamstalldhet/

Delmål för mål 5

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt

5.1 Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt.

5.2 Avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor i det offentliga och privata rummet, inklusive människohandel, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering.

5.3 Avskaffa alla skadliga sedvänjor, såsom barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap samt kvinnlig könsstympning.

5.4 Erkänna och värdesätta obetalt omsorgs- och hushållsarbete genom att tillhandahålla offentliga tjänster, infrastruktur och socialt skydd samt genom att främja delat ansvar inom hushållet och familjen, i enlighet med vad som är nationellt lämpligt.

5.5 Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.

5.6 Säkerställa allmän tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och reproduktiva rättigheter i enlighet med överenskommelserna i handlingsprogrammet från den internationella konferensen om befolkning och utveckling, Pekingplattformen samt slutdokumenten från respektive översynskonferenser.

5.a Genomföra reformer för att ge kvinnor lika rätt till ekonomiska resurser, möjlighet att äga och kontrollera mark och andra former av egendom samt tillgång till finansiella tjänster, arv och naturresurser, i enlighet med nationell lagstiftning.

5.b Öka användningen av gynnsam teknik, i synnerhet informations- och kommunikationsteknik, för att främja kvinnors egenmakt.

5.c Anta och stärka välgrundad politik och genomförbar lagstiftning för att främja jämställdhet och öka alla kvinnors och flickors egenmakt på alla nivåer.

 I sitt öppningstal lär danska kronprinsessan Mary konferensens högsta beskyddare ha sagt följande;

Kvinnor är världens största outnyttjade resurs och har fått ett erkännande i FN:s nya utvecklingsagenda. Framtidsvisionen är etablerad, nu gäller det att genomföra agendan. 

”Det är bara genom handlingar som orden får en mening”

 

Jag är oerhört tacksam över att leva här i Skandinavien och få känna mig fri, jämställd och kunna försörja mig. Idag sjunger jag på refrängen i Luffarvisan, ”Rasmus på luffen”

Jag vill vara fri som en fågel, fri som en fågel…

 

Inledningsbilden är hämtad ur Nordvästra Skånes tidningar 160519 och handlar om ”Girl Up”

Kommentera