Till ALLA världens mammor!

DSC_1134

 

 Stolt mor till mina älskade barn, Jalle & Lisen!

Det är en speciell dag idag för all världens mammor. Vi har något gemensamt, vi har ett stort ansvar i moderskapet, vi skapar en relation och närhet som vi bör vara oerhört rädda om, vi har ett lån som är tidsbestämt, ingenting varar nämligen för evigt!

Jag sitter med facit i handen gällande min egen mamma. Hon fick inte uppleva ålderdomen. Jag vet hur hennes liv blev och vad hon gjorde av det, vilken väg hon till sist valde…

Varför? Det är frågan jag inte kan få svaret på.

Mitt liv pågår, hur länge kan jag inte veta, men något jag vet med säkerhet är:

Jag vill aldrig ge upp relationen med mina barn, jag kommer försöka vara närvarande ”till tidens ände” och när jag når dit kommer jag känna mig nöjd med mig själv och livet! Det är mitt mål.

Kanske lite tungsint i tanken men ibland är det viktigt att reflektera över att tiden faktiskt går…och går…och går…

Goda och starka relationer får man inte gratis och är inget som byggs under en natt. Det tar tid och tid måste ges för att skapa och bygga starka band med sina barn och deras kommande familjer. Det är ett givande och tagande, ställer krav på närvaro och samvaro. Mina barn har lärt mig att kommunikation är av största vikt, att kunna prata om allt och dela med sig av sitt innersta och sina funderingar.

Det är inte Jag som ska firas idag, utan mina BARN som lärt mig hur jag ska vara som mamma!

Till-fantastiska-kvinnor

 

Hjärtligt TACK mina fina barn att jag får dela så mycket med Er!

 

På bilderna nedan ses från vänster, min gamlamormor Olga, min mormor Siv, min mamma Solveig och så jag själv. Inledningsbilden är tagen i Edinburgh en härlig weekendresa 2014, mina barn och jag. Andreas min fina livskamrat håller i kameran.

Ylvas-bilder-014Britta farmor mormor (3)MammaYlvas bilder 201

Kommentera

Women Deliver

IMG_0979[1]

Den här veckan borde jag varit i Köpenhamn!

Där har nämligen konferensen, Women Deliver arrangerats. Här har kvinnors och flickors rättigheter, hälsa och utbildning stått i centrum. Massor av intressanta ämnen har lyfts fram och stor vikt har lagts på de globala utvecklingsmålen där frågor om jämställdhet och kvinnors rättigheter har fått ett eget mål. Dessutom genomsyras de flesta av de 17 målen av jämställdhetsperspektiv. Jag har fått läsa om det i tidningen och tagit del av flera spännande intervjuer.

 FN har tagit fram globala mål för hållbar utveckling

Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala Mål för att uppnå tre fantastiska saker under de kommande 15 åren. Att utrota extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att lösa klimatkrisen. Genom de Globala Målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla människor. Om målen ska fungera måste alla känna till dem. BERÄTTA FÖR ALLA.”

http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-5-uppna-jamstalldhet/

Delmål för mål 5

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt

5.1 Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt.

5.2 Avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor i det offentliga och privata rummet, inklusive människohandel, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering.

5.3 Avskaffa alla skadliga sedvänjor, såsom barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap samt kvinnlig könsstympning.

5.4 Erkänna och värdesätta obetalt omsorgs- och hushållsarbete genom att tillhandahålla offentliga tjänster, infrastruktur och socialt skydd samt genom att främja delat ansvar inom hushållet och familjen, i enlighet med vad som är nationellt lämpligt.

5.5 Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.

5.6 Säkerställa allmän tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och reproduktiva rättigheter i enlighet med överenskommelserna i handlingsprogrammet från den internationella konferensen om befolkning och utveckling, Pekingplattformen samt slutdokumenten från respektive översynskonferenser.

5.a Genomföra reformer för att ge kvinnor lika rätt till ekonomiska resurser, möjlighet att äga och kontrollera mark och andra former av egendom samt tillgång till finansiella tjänster, arv och naturresurser, i enlighet med nationell lagstiftning.

5.b Öka användningen av gynnsam teknik, i synnerhet informations- och kommunikationsteknik, för att främja kvinnors egenmakt.

5.c Anta och stärka välgrundad politik och genomförbar lagstiftning för att främja jämställdhet och öka alla kvinnors och flickors egenmakt på alla nivåer.

 I sitt öppningstal lär danska kronprinsessan Mary konferensens högsta beskyddare ha sagt följande;

Kvinnor är världens största outnyttjade resurs och har fått ett erkännande i FN:s nya utvecklingsagenda. Framtidsvisionen är etablerad, nu gäller det att genomföra agendan. 

”Det är bara genom handlingar som orden får en mening”

 

Jag är oerhört tacksam över att leva här i Skandinavien och få känna mig fri, jämställd och kunna försörja mig. Idag sjunger jag på refrängen i Luffarvisan, ”Rasmus på luffen”

Jag vill vara fri som en fågel, fri som en fågel…

 

Inledningsbilden är hämtad ur Nordvästra Skånes tidningar 160519 och handlar om ”Girl Up”

Kommentera