Framtidstro och optimism

Tusen lyktor för barns rättigheter

Igår tändes det ljus på stortorget i Ängelholm för att uppmärksamma barnkonventionen. Förra året vid samma tid gjordes samma sak (se gärna inlägget från 2017, ibland förundras jag över det jag själv har i huvudet, det som sedan kommer ut via text). Barn har själva gjort samtliga lyktor som tändes då mörkret inföll. En härlig eftermiddag tillsammans med Andreas och barnbarnet Agnes avlutades med en stund på torget för eftertanke. Dotter Lisen och Phille var också med. Barnen tillhör framtiden!

Att få se en ny individ utvecklas från första dagen är överväldigande och privilegierat. Det ger många lyckliga ögonblick och magiska upplevelser. Barn ska utvecklas med en ljus framtidstro där optimism råder tycker jag. Vi mottar dagligen kaostänk från alltför många kanaler vilket inte är helt bra för vår existens enligt mig.

Jag tror att vår hjärna är gjord för att peppas med positivitet och lösningsfokus för att vi överhuvudtaget ska kunna förändra något i ”rätt” riktning och kunna må väl själv.

Jag är medveten om att barns utveckling hänger väl samman med den miljö och i de sammanhang det befinner sig i. Vi vuxna som förebilder har en oerhört betydelsefull roll i att få individen att växa som person, tro på sin egen förmåga, stärka positiva beteenden och värderingar.

Att finnas tillhands, lyssna aktivt och vara närvarande är viktigt och det är något jag själv som farmor vill eftersträva!

 

KÄRLEK- ett av det stora med hela livsresan!

 

Att fånga ögonblicken av total närvaro är storslaget!

 

 

 

 

 

Kommentera