Kreativitet, drivkraft och att aldrig ge upp!

 

Vad vore världen om inte kvinnor fanns?

Tack till ALLA, föreningar, enskilda, kvinnor, män…som stöttar de som är utsatta och behöver stöd på olika sätt. Allt för att göra vår värld lite bättre, mjukare , fredligare och mer kärleksfull. Det värmer och stärker mig att det finns så många som vill göra något gott för mänskligheten och just den här dagen står kvinnor i fokus.

En viktig dag att göra något målinriktat och ha handlingskraft! 

Alla kan vi bidra med något, det behöver inte alltid gälla något ekonomiskt utan kanske ge tröst till någon som är ledsen, stötta någon i kris, ge husrum och mat till någon, vara en fin kamrat, vara lyhörd för omgivningens välmående, ta sig tid för någon som vill berätta något och lätta sitt hjärta, vara det bästa du kan på jobbet för att bidra till ett positivt arbetsklimat, fånga upp någon som är på väg att dras ned i mörkret och depression eller som håller på att bli fysiskt och psykiskt utmattad, uppmuntra din omgivning genom att själv vara optimistisk, ge aldrig vika för mörka krafter, ge energi och låt ingen suga musten ur dig, umgås med de du tycker om allra mest, var alltid det bästa av Dig själv, glädje kan vara en ledstjärna…Listan kan göras lång!

Siv har namnsdag idag och det hette min mormor. En modern kvinna av sin tid, självständig och fick gå igenom flera tunga livsprövningar, men stod ändå rakryggad och stark i motgång, hade modet att lämna sin man och gå vidare i livet, mot en ljusare framtid. En fin egenskap som jag uppskattar.

Nedan har flera kvinnor skrivit under ett inlägg som jag tog del av i dagens NST.

Tack till alla som gör så mycket gott och har stark viljekraft till handling.

Jag beundrar Er!

 

Kommentera

Trygg, Säker & Makt över sitt eget liv

 

Det goda måste segra, det är makt ur ett humanistiskt perspektiv!

Bilden ovan är hämtad från dagens tidning (Nordvästra Skånes Tidningar 220304). Overkligt och skrämmande att ta del av information från ett pågående krig. För mig är det oerhört svårt att ta in att någon/några vill utsätta människor för lidande och död. Att förstöra, förgöra och rasera det som byggts upp. Vad får allt kosta ur ett mänskligt perspektiv och i maktgalet patriarkat?

Försöker för egen del sålla bland all information som ges, även ta paus från det massmediala sorlet och sociala medier för mitt eget välmående skull. Vill kunna fortsätta ha en optimistisk framtidstro och hålla uppe sinnesstämningen. Lätt att dras ner av mörka tankar, rädsla och känslan av att livet kan ta slut alldeles för tidigt. Människor ska inte behöva fly från sitt eget land! Det har varit många människor på flykt de senaste åren och sedan kom corona pandemin som pågått under ett par års tid och nu härjar ett krig i Europa, känns helt främmande och overkligt att detta sker 2022.

Krig känns förlegat, omodernt och helt fel väg att gå enligt min mening! 

Jag vill tro att människan i grunden är god och vill verka för en värld som känns trygg och säker för alla. Demokrati och välfärd är ett privilegium.

Jag tror på dialogen mellan människor, att det går att komma överens, men det krävs flexibel hjärnkapacitet, vilja att tänka nytt samt ett öppet sinne och förändrings benägenhet. 

Tänk att jag den här fredagsmorgonen kan få njuta av natur och solsken, medans andra människor får kämpa för sitt liv. Det är inte rättvist! Livet är i sig inte rättvist, men  jag anser att människor ska kunna få göra det bästa av sina dagar på den här planeten.

Just nu är det FRED jag vill ha!

Tage Danielsson (författare, poet och skådespelare mm) lär ha sagt dessa kloka ord

”Det är ens skyldighet att hålla glädjen levande.
Det kan vara tungt men man måste försöka.
Om man ger upp och drunknar i sorgen ökar världens elände”

 

Kommentera